De start van elk project begint met de juiste uitgangspunten. Wat zijn mijn grenzen? Hoe is de situatie nu? Is de DWG van de locatie nog wel accuraat? Wat is er bekend over de leidingen in de grond? Evenementenplattegronden is in het bezit van moderne (GPS) apparatuur waarmee met de nieuwste technieken en vakbekwaam zeer nauwkeurige metingen verricht worden. Met deze apparatuur kan in een relatief korte tijd punten ingemeten worden welke vervolgens digitaal verwerkt kunnen worden tot onder andere een CAD-tekening.

Evenementenplattegronden heeft al diverse festivalorganisatoren en locatie eigenaren voorzien van een up-to-date CAD plattegrond met daarin alle informatie verwerkt op GPS coördinaten. Door de GPS-coordinaten toe te voegen aan de plattegrond kan er met het uitzetten (stacken) zeer tijdsbesparend en nauwkeurig gewerkt worden.

Ook binnenin locaties kan ingemeten worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van total station apparatuur wat op mm nauwkeurig werkt. In de plattegrond kunnen alle details verwerkt worden zoals voorzieningen, vluchtwegen, oppervlaktes, hoogtes e.d.